အချိုရည်နှင့်ယမကာများ

Papua New Guinea ကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီ၏ကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်ဆွဲပုံစံဖြစ်ပြီးတစ်ဗူးတွင်ကော်ဖီထုတ်၁၀ ထုတ် ပါဝင်သည်။

Papua New Guinea ကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီ၏ကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်ဆွဲပုံစံဖြစ်ပြီးတစ်ဗူးတွင်ကော်ဖီထုတ်၁၀ ထုတ် ပါဝင်သည်။

အရသာမှာနူးညံ့ပြီးခံတွင်းဝင်ပျော့ပြောင်းပြီးသစ်သီးအချဉ်ဓာတ်ပါ ဝင်ခြင်းကြောင့်အရသာမြိန်လှသည်။အလေးချိန်..

19,100Ks

ကိုလံဘီယာကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီစေ့၏ ကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်ဆွဲပုံစံဖြစ်ပြီးကော်ဖီထုတ်၁၀ထုတ်ပါဝင်သည်။

ကိုလံဘီယာကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီစေ့၏ ကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်ဆွဲပုံစံဖြစ်ပြီးကော်ဖီထုတ်၁၀ထုတ်ပါဝင်သည်။

သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်ပြီးထူးခြားသောရနံကြောင့်သောက်မိသူတိုင်းစွဲ လန်းစေမည်ဖြစ်သည်။အလေးချိန်။  ။၂၂၅..

19,100Ks

ကိုလံဘီယာအထူးကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီစေ့( ပေါင်တစ်ဝက်ခန့်သည်၇င့်မှည့်သောကော်ဖီစေ့ဖြစ်သည်)

ကိုလံဘီယာအထူးကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီစေ့( ပေါင်တစ်ဝက်ခန့်သည်၇င့်မှည့်သောကော်ဖီစေ့ဖြစ်သည်)

သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်ပြီးထူးခြားသောရနံကြောင့်သောက်မိသူတိုင်းစွဲ လန်းစေမည်ဖြစ်သည်။အလေးချိန်။  ။၂၂၅..

276,000Ks

ဆူမာတြားရွှေဝါရောင်မန်ထက်နင်ကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အာဆီယံကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်စွဲပုံစံဖြစ်ပြီးတစ်ဗူးတွင်ကော်ဖီထုတ်၁၀ထုတ်ပါဝင်သည်။

ဆူမာတြားရွှေဝါရောင်မန်ထက်နင်ကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အာဆီယံကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်စွဲပုံစံဖြစ်ပြီးတစ်ဗူးတွင်ကော်ဖီထုတ်၁၀ထုတ်ပါဝင်သည်။

အရသာမှာအလွန်သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်ပြီးအခါးအရသာအနည်းငယ်ပါရှိသည်။အရသာအချဉ်ပါဝင်မှုမရှိ၊ကော်ဖီအခါးကြိုက်သူ..

19,100Ks

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီ အလေးချိန်၃၆၀ဂရမ်+-၃%

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီ အလေးချိန်၃၆၀ဂရမ်+-၃%

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။..

3,650Ks

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီ အလေးချိန်၃၆၀ဂရမ်+-၃%

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီ အလေးချိန်၃၆၀ဂရမ်+-၃%

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။..

16,200Ks

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီ အလေးချိန်၃၆၀ဂရမ်+-၃%

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီ အလေးချိန်၃၆၀ဂရမ်+-၃%

နိုက်စကိုသီးအရသာချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။..

5,800Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၁၃၀၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၁၃၀၀ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

18,800Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

5,200Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

311,500Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

4,400Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၅၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၅၀ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

48,800Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၉၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၉၀ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

6,500Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

7,700Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

311,500Ks

Showing 1 to 15 of 27 (2 Pages)