စားသောက်ကုန်များ

Refine Search

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

5,200Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

311,500Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

4,400Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၅၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၃၆၅၀ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

48,800Ks

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၉၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားSwallowတံဆိပ်သကြားချက်နို့ဆီ ။၉၀ဂရမ်+-၃%

ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရာင်အသွေး။  ။သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး..

6,500Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၀ဂရမ်×၁၀ထုတ်

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

7,700Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၂၅ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

311,500Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

6,500Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၃၆၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

6,500Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၃၆၅၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၃၆၅၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

49,100Ks

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၉၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီ၂ ။၉၀ဂရမ်+-၃%

ပျံလွားဌက်တံဆိပ်ချောကလက်သကြားချက်နို့ဆီကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ၁။အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်..

18,400Ks

ဘာဘွားနယူးဂျီးနီးယား(Papua New Guinea)မှကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီ(ပေါင် တစ်ဝက်ခန့်သည်၇င့်မှည့်သောကော်ဖီစေ့ဖြစ်သည်)

ဘာဘွားနယူးဂျီးနီးယား(Papua New Guinea)မှကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုုလုပ်ထားသောအာဆီယံကော်ဖီ(ပေါင် တစ်ဝက်ခန့်သည်၇င့်မှည့်သောကော်ဖီစေ့ဖြစ်သည်)

အရသာမှာနူးညံ့ပြီးခံတွင်းဝင်ပျော့ပြောင်းပြီးသစ်သီးအချဉ်ဓာတ်ပါ ဝင်ခြင်းကြောင့်အရသာမြိန်လှသည်။အလေးချိန်..

276,000Ks

မန်မာနိုင်ငံတောင်ပေါ်ဒေသမှထွက်သောကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသောအာဆီယံကော်ဖီတွင်(ပေါင်တစ်ဝက်ခန့်သည်ကော်ဖီစေ့ ၇င့်မည့်သောကော်ဖီစေ့ဖြစ်သည်)

မန်မာနိုင်ငံတောင်ပေါ်ဒေသမှထွက်သောကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသောအာဆီယံကော်ဖီတွင်(ပေါင်တစ်ဝက်ခန့်သည်ကော်ဖီစေ့ ၇င့်မည့်သောကော်ဖီစေ့ဖြစ်သည်)

အရသာမှာမွှေပျံ့သင်းကြိုင်ပြီးကော်ဖီကြိုက်နှစ်သက်သူများလက်မလွတ်သင့်သည့်အရသာတစ်ခုဖြစ်သည်။အလေးချိန်။ &n..

276,000Ks

မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပေါ်ဒေသမှထွက်ရှိသောကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသောအာဆီယံကော်ဖီ၏ကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်ဆွဲပုံစံဖြစ်ပြီး တစ်ဗူးတွင်၁၀ထုတ် ပါဝင်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပေါ်ဒေသမှထွက်ရှိသောကော်ဖီစေ့ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသောအာဆီယံကော်ဖီ၏ကော်ဖီဗူးသည်ချိတ်ဆွဲပုံစံဖြစ်ပြီး တစ်ဗူးတွင်၁၀ထုတ် ပါဝင်သည်။

အရသာမှာမွှေပျံ့သင်းကြိုင်ပြီးကော်ဖီကြိုက်နှစ်သက်သူများလက်မလွတ်သင့်သည့်အရသာတစ်ခုဖြစ်သည်။အလေးချိန်။ &n..

19,100Ks

ယုံဟိုပဲနက်နို့ (၃၀၀မီလီလီတာ)

ယုံဟိုပဲနက်နို့ (၃၀၀မီလီလီတာ)

ကုန်ပစ္စည်းရှင်းလင်းချက်။ အရေအသွေးကောင်းမွန်သောမြေပဲ၊အကောင်းဆုံးသောဆန်တို့၏သဘာဝအဟာရတို့ကိုထိန်းသိမ်း..

2,500Ks

Showing 31 to 45 of 119 (8 Pages)